Pronađena 24 rezultata

Napredno pretraživanje

Postao/la superuser
uto tra 07, 2020 4:46 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Imovinski odnosi bracnih partnera
Odgovorite: 0
Pogledano: 60
 
Idite na post

Imovinski odnosi bracnih partnera

I M O V I N S K I O D N O S I A. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA 1. Bračna stečevina i posebna imovina Član 250. Bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu. a) Bračna stečevina Član 251. (1) Bračnu stečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja b...
Postao/la superuser
uto tra 07, 2020 4:46 pm
Forum: BiH Pravo
Tema: Izdrzavanje
Odgovorite: 0
Pogledano: 77
 
Idite na post

Izdrzavanje

I Z D R Ž A V A NJ E 1. Zajedničke odredbe Član 213. (1) Međusobno izdržavanje bračnih i vanbračnih partnera, roditelja i djece i drugih srodnika njihova je dužnost i pravo kada je to predviđeno ovim Zakonom. (2) U slučajevima u kojima se međusobno izdržavanje osoba iz stava 1. ovog člana ne može os...
Postao/la superuser
ned tra 05, 2020 11:02 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Proba
Odgovorite: 3
Pogledano: 83
 
Idite na post

Re: Proba

5435435
Postao/la superuser
sub tra 04, 2020 11:40 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Proba
Odgovorite: 3
Pogledano: 83
 
Idite na post

Re: Proba

2
Postao/la superuser
čet tra 02, 2020 8:24 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 223. Zakona o upravnom postupku
Odgovorite: 0
Pogledano: 71
 
Idite na post

Član 223. Zakona o upravnom postupku

Član 223. stav 4. Zakona o upravnom postupku KADA PRVOSTEPENI ORGAN DONESE ODLUKU NA OSNOVU FEDERALNOG ZAKONA, O ŽALBI NA TU ODLUKU STVARNO JE NADLEŽAN ISKLJUČIVO FEDERALNI ORGAN UPRAVE. Iz obrazloženja: Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 06 0 U 004534 12 U od 20.04.2012. godine odbijen...
Postao/la superuser
čet tra 02, 2020 8:23 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima
Odgovorite: 0
Pogledano: 59
 
Idite na post

Član 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

Član 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ODLUKA SUDA U FORMI OBAVIJESTI, A KOJOM SE OKONČAVA SUDSKI POSTUPAK, IMA SE SMATRATI ODLUKOM PO ODREDBI ČLANA 41. STAV 1. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, KOJOM JE PO PODNESENOJ TUŽBI PRAVOSNAŽNO NEGATIVNO ODLUČENO, PA JE PROTIV TAKVE ODLUKE DOZVOLJENO IZJAVL...
Postao/la superuser
čet tra 02, 2020 8:23 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 61. stav 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu
Odgovorite: 0
Pogledano: 62
 
Idite na post

Član 61. stav 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu

Član 61. stav 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu UPRAVNI SPOR SE MOŽE VODITI SAMO PROTIV UPRAVNOG AKTA, TE AKO JE OSPORENO RJEŠENJE DONIJETO OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA, KOJIM SE ODBIJA ZAHTJEV STRANKE ZA DODJELJIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NE RADI SE O UPRAVNOM AKTU, NEGO AKTU RASPOLAGANJA. I...
Postao/la superuser
čet tra 02, 2020 8:22 am
Forum: BiH Pravo
Tema: U presudi se moraju ocjeniti svi navodi tuzbe i dati jasni razlozi da li je osnovana ili neosnovana
Odgovorite: 0
Pogledano: 68
 
Idite na post

U presudi se moraju ocjeniti svi navodi tuzbe i dati jasni razlozi da li je osnovana ili neosnovana

U presudi se moraju ocjeniti svi navodi tuzbe i dati jasni razlozi da li je osnovana ili neosnovana Član 36. stav 1. i 2. i član 39. Zakona o upravnim sporovima U PRESUDI SE MORAJU OCIJENITI SVI NAVODI TUŽBE I DATI JASNI RAZLOZI ZBOG KOJIH SUD NALAZI DA SU NAVODI TUŽBE OSNOVANI ILI NEOSNOVANI. Iz ob...
Postao/la superuser
čet tra 02, 2020 8:21 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 24. stav 2. ZUS-a
Odgovorite: 0
Pogledano: 80
 
Idite na post

Član 24. stav 2. ZUS-a

Član 24. stav 2. ZUS-a POZIVANJEM TUŽITELJA DA U OSTAVLJENOM ROKU UREDI TUŽBU SE RADI O SUDSKOM, A NE ZAKONSKOM ROKU SA PREKLUZIVNIM POSLJEDICAMA, PA SE NE MOŽE TUŽBA IZ TOG RAZLOGA ODBACITI, JER JE NAKON PROTEKA TOG ROKA DOSTAVLJEN UREDAN ZAHTJEV I TO PRIJE DONOŠENJA ODLUKE. Iz obrazloženja: Rješen...
Postao/la superuser
sri tra 01, 2020 10:34 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Proba
Odgovorite: 3
Pogledano: 83
 
Idite na post

Proba

Proba
Postao/la superuser
pon ožu 30, 2020 11:20 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 5. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 74
 
Idite na post

Član 5. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH

Član 5. stav 5. u vezi sa stavom 3. i 4. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ZA SLUČAJ DA FEDERALNI MINISTAR ODBRANE NE DA SVOJU SAGLASNOST ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAD STEČAJNIM DUŽNIKOM KOJI PROIZVODI NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU (ČLAN 5. STAV 5. U VEZI SA STAVOM 3. I 4. ZAKONA O STEČAJ...
Postao/la superuser
pon ožu 30, 2020 11:19 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Privremena uprava u banci - posljedice
Odgovorite: 0
Pogledano: 65
 
Idite na post

Privremena uprava u banci - posljedice

29. Član 57. i 59. a) Zakona o bankama u Federaciji BiH ODREDBAMA ZAKONA O BANKAMA U FBIH (GLAVA VI), KOJE REGULIŠU PRIVREMENU UPRAVU, NIJE PROPISANO NASTUPANJE PRAVNIH POSLJEDICA PRIVREMENE UPRAVE U ODNOSU NA SUDSKE PARNIČNE POSTUPKE, ŠTO ZNAČI DA PARNIČNI POSTUPCI ZAPOČETI PRIJE, A NEZAVRŠENI NA D...
Postao/la superuser
pon ožu 30, 2020 11:17 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Udjel u privrednom drustvu koja je stecena radom za vrijeme trajanja bracne zajednice
Odgovorite: 0
Pogledano: 67
 
Idite na post

Udjel u privrednom drustvu koja je stecena radom za vrijeme trajanja bracne zajednice

Udjel u privrednom drustvu koja je stecena radom za vrijeme trajanja bracne zajednice UDJEL U PRIVREDNOM DRUŠTVU (D.O.O.) KOJI JE STEČEN RADOM ZA VRIJEME TRAJANJA BRAČNE ZAJEDNICE ILI AKO POTJEČE IZ TE IMOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ISTE, BRAČNA JE STEČEVINA. TO ZNAČI DA SU BRAČNI PARTNERI U JEDNAKIM ...
Postao/la superuser
pon ožu 30, 2020 11:16 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Član 88. Zakona o radu
Odgovorite: 0
Pogledano: 73
 
Idite na post

Član 88. Zakona o radu

Član 88. stav 1. i član 22. Zakona o radu ODBIJANJE UPUTE OD STRANE ZAPOSLENIKA NA RAD U INOSTRANSTVO, U OKOLNOSTIMA KADA NIJE POSTIGNUTA PISMENA SUGLASNOST IZMEĐU ZAPOSLENIKA I POSLODAVCA O USLOVIMA RADA U INOSTRANSTVU I VRAĆANJE U ZEMLJU, NE PREDSTAVLJA TEŠKU POVREDU RADNE DUŽNOSTI, NITI TAKVO PON...
Postao/la superuser
sub ožu 28, 2020 10:03 pm
Forum: Ekonomija
Tema: Problem sa serverom pocetkom 2014 g
Odgovorite: 1
Pogledano: 41920
 
Idite na post

Re: Problem sa serverom pocetkom 2014 g

Osvjezen izgled 28.03.2020.

Napredno pretraživanje