Pronađeno 613 rezultata

Napredno pretraživanje

Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 11:00 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Krivicni zakon Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 439
 
Idite na post

Krivicni zakon Republike Srpske

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US) OPŠTI DIO GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Osnov i funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1 (1) Krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakoniku zasnivaju se na Ustavu Republike Srpske i opštepri...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:59 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Porodicni zakon Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 440
 
Idite na post

Porodicni zakon Republike Srpske

PORODIČNI ZAKON RS ("Sl. glasnik RS", br. 54/2002, 41/2008, 63/2014 i 56/2019 - odluka US) PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u ...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:58 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o advokaturi Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 481
 
Idite na post

Zakon o advokaturi Republike Srpske

ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom, oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata, advokatskih stručnih saradnika za pravne poslove i adv...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:57 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Ustav Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 468
 
Idite na post

Ustav Republike Srpske

USTAV REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:55 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 445
 
Idite na post

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta Republike Srpske

PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2012, 116/2012 - ispr., 32/2014 i 103/2016) Član 1 (1) Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja procenta (ocjene) vojnog invaliditeta prema stepenu tjelesnog oštećenja nastalog usljed rane...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:54 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 460
 
Idite na post

Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srpske

ZAKON O EVIDENCIJAMA I STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2007) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja evidencija i korišćenja podataka iz tih evidencija u oblasti zdravstvene zašti...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:53 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 473
 
Idite na post

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu, a koji se ostvaruje kroz program predškolskog vaspita...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:49 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Pravilnik o radnim mjestima na kojima radnici neposredno učestvuju u vrsenju zelzenickog saobracaja
Odgovorite: 0
Pogledano: 429
 
Idite na post

Pravilnik o radnim mjestima na kojima radnici neposredno učestvuju u vrsenju zelzenickog saobracaja

PRAVILNIK O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO UČESTVUJU U VRŠENjU ŽELjEZNIČKOG SAOBRAĆAJA (645) REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS" br. 104/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta i opisi poslova radnih mjesta na kojima radnici neposredno uče...
Postao/la Bannerman
uto svi 05, 2020 10:48 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim vodama Republike Srpske
Odgovorite: 0
Pogledano: 470
 
Idite na post

Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim vodama Republike Srpske

PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNjIM VODAMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 82/2012) I - OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se plovidba na unutrašnjim vodama Republike Srpske. Član 2 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) plovilo je...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:32 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o vinu Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 449
 
Idite na post

Zakon o vinu Federacije BiH

ZAKON O VINU FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 55/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Sadržaj Zakona) Ovim zakonom uređuju se: proizvodnja, prerada, kvalitet i promet grožđa vinskih sorti plemenite loze Vitis vinifera, proizvodnja, prerada, kvalitet i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina k...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:30 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 437
 
Idite na post

Zakon o zdravstvenoj zastiti FBiH

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 46/2010 i 75/2013 I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela, mjere, način organiziranja i provođenja zdravstvene zaštite, nosioci društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obaveze osoba u korištenju zdravstven...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:28 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 422
 
Idite na post

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH

ZAKON O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETA, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU ("Sl. novine FBiH", br. 59/2005, 52/2011 i 6/2017) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se sistem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i postupak akreditacije zdravstvenih ustanova ...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:27 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o komisiji za vrijednosne papire FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 434
 
Idite na post

Zakon o komisiji za vrijednosne papire FBiH

ZAKON O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE ("Sl. novine FBiH", br. 39/1998, 36/1999, 33/2004, 92/2013 - autentično tumačenje i 6/2017) I - OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom osniva se Komisija za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) i uređuje naziv, sje...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:25 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 451
 
Idite na post

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH

ZAKON O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 38/2016) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom uređuje se finansijsko upravljanje i kontrola (u daljnjem tekstu: FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Herc...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:23 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o finansijskom poslovanju FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 452
 
Idite na post

Zakon o finansijskom poslovanju FBiH

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 48/2016) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se pitanja vezana uz osnovna pravila finansijskog poslovanja, obaveze uprave i nadzornog odbora u vođenju poslova poduzetnika, kao i poduzimanje mjer...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:22 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o trezoru u Federaciji BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 447
 
Idite na post

Zakon o trezoru u Federaciji BiH

ZAKON O TREZORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 3/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, nadležnosti i upravljanje trezorom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). (2) Ovlaštenja trezora uključu...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:21 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o faktoringu FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 433
 
Idite na post

Zakon o faktoringu FBiH

ZAKON O FAKTORINGU ("Sl. novine FBiH", br. 14/2016) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuje se faktoring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za faktoring, upravljanje rizicima, finansijsko izvješt...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:20 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o radu Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 445
 
Idite na post

Zakon o radu Federacije BiH

ZAKON O RADU ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 - odluka US) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivn...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:18 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o porezu na dobit Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 405
 
Idite na post

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH

ZAKON O POREZU NA DOBIT ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 i 15/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupno oporezivanje, oporezi...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:14 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 421
 
Idite na post

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji FBiH

ZAKON O POLjOPRIVREDNOJ ORGANSKOJ PROIZVODNjI ("Sl. novine FBiH", br. 72/2016) DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom se propisuju ciljevi i načela organske proizvodnje, proizvodna pravila za organsku poljoprivrednu proizvodnju (u daljnjem tekstu: organska proizvodnja), o...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:13 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o komasaciji Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 444
 
Idite na post

Zakon o komasaciji Federacije BiH

ZAKON O KOMASACIJI FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 57/2016) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Komasacija poljoprivrednog i drugih zemljišta (u daljnjem tekstu: komasacija) je integralna i kompleksna tehničko-pravna mjera kojom se vrši grupisanje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih zemlji...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:12 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 436
 
Idite na post

Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH

ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 47/2008 i 101/2016) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se nadležnost, principi, uspostavljanje, procedure i aktivnosti interne revizije, te izvještavanje i druga pitanja vezana za ...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:10 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 472
 
Idite na post

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima Federacije BiH

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. novine FBiH", br. 104/2016) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet uređivanja) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, djelatnost i poslovanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje)...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:09 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o privrednim društvima Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 409
 
Idite na post

Zakon o privrednim društvima Federacije BiH

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 81/2015) DIO PRVI - (ZAJEDNIČKE ODREDBE) POGLAVLJE I. (OPĆE ODREDBE) Član 1 (Opće odredbe) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i ...
Postao/la Bannerman
pon svi 04, 2020 10:06 am
Forum: BiH Pravo
Tema: Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH
Odgovorite: 0
Pogledano: 435
 
Idite na post

Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBIH ("Sl. novine FBiH", br. 66/2013, 100/2013 i 32/2019 - odluka US) Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA Glava I POJAM Član 1 Vlasništvo i druga stvarna prava (1) Ovim zakonom uređuju se sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prav...

Napredno pretraživanje