Filozofske discipline

Filozofska pitanja i diskusija
Ontologija, odnosno metafizika, proučava osnove celokupne stvarnosti, ili biće svega bivstvujućeg. Biće je tokom istorije filozofije tumačeno kao temelj postojanja celokupne stvarnosti, koji nije ničim uslovljen, kao apsolut ili supstancija. Sama supstancija imala je tokom istorije filozofije različita određenja: ideja kod Platona, bivstvo (ousia) kod Aristotela, duh i materija kod Dekarta, apsolutni duh kod Hegela, volja za moć kod Ničea...

Teorija saznanja ili epistemologija bavi se problemom saznanja. Umesto ovog pojma upotrebljava se i pojam gnoseologija. Nazivi potiču od grčkih reči gnosis i episteme (saznanje). Njenim osnivačem smatra se engleski filozof Džon Lok. Teorija saznanja proučava uslove mogućnosti, poreklo i granice ljudskog saznanja.

Filozofija nauke proučava elemente naučnog istraživanja i njegovu vrednost. Ona se bavi naučnim postupcima (metodama) i modelima dokazivanja, problemima predstavljanja naučnog znanja, metafizičkim pretpostavkama nauka, problemom rasta naučnog znanja itd...

Logika je filozofska disciplina koja se bavi osnovnim oblicima mišljenja, pojmovima, sudovima i valjanim postupcima zaključivanja.

Etika (filozofija morala) proučava moral, odnosno motive, ciljeve i norme čovekovog delovanja i moralnog prosuđivanja. Sama reč potiče od grčke reči ethos - običaj. Najveći doprinos etici u istoriji filozofije dali su Sokrat, Platon, Aristotel, Kant i Mil.

Filozofija politike je grana filozofije koja se bavi pojmovma i argumentima političkog mišljenja. Glavni problemi kojim se ona bavi su: suština političke moći i mogućnosti njenog ograničenja, problem društvene pravde, problem slobode, problem društvenih ustanova, među kojima posebno mesto zauzima država, i sl.

Aksiologija (grč. axios - vredan, dostojan divljenja) je grana filozofije koja sa bavi vrednostima, kao što su: moralne, religijske, umetničke, naučne, političke i dr.

Estetika je filozofska disciplina koja se bavi posebnim oblikom ljudskog stvaralaštva - umetnošću.

Filozofska antropologija (grč. anthropos - čovek) bavi se suštinom, odnosno prirodom ljudskog bića.
User avatar
sarajlija
 
Posts: 288
Joined: Sun Sep 14, 2014 12:56 pm

nisam znao da je i logika filozofska disciplina..
User avatar
pojmanemam
 
Posts: 311
Joined: Sat Sep 06, 2014 2:15 pm

jasta je
User avatar
Lucky
 
Posts: 161
Joined: Sun Nov 30, 2014 8:25 pm

sve su siroke discipline..
User avatar
doe30
 
Posts: 464
Joined: Tue Dec 23, 2014 4:31 pm


Return to Filozofija

Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron