Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo

Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Da li moje dijete automatski stječe njemačko državljanstvo ako je rođeno u Njemačkoj?

Rođenjem u Njemačkoj dijete stranih državljana stječe njemačko državljanstvo pod uvjetom da jedan od roditelja živi s prijavljenim boravkom u Njemačkoj 8 godina i posjeduje stalnu boravišnu dozvolu (npr. dozvolu za nastanjenje, pravo slobodnog kretanja državljana EU-a) ili, kao državljani Švicarske ili njihovi članovi obitelji, posjeduje dozvolu boravka na temelju sporazuma od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i Švicarske o slobodnom kretanju.

Stjecanje njemačkog državljanstva utvrđuje se preko Matičnog ureda (Standesamt). Do svoje 18. godine dijete može posjedovati njemačko državljanstvo i istovremeno državljanstvo zemlje podrijetla roditelja. Nakon toga, dijete je dužno odlučiti hoće li zadržati njemačko ili strano državljanstvo (opcijsko pravo).

Ako se odluči za njemačko državljanstvo, dužno je odreći se stranog državljanstva najkasnije do 23. godine. Nakon što postane punoljetno, dijete dobiva od nadležne ustanove obavijest da je dužno odlučiti se za jedno državljanstvo, kao i upute o postupku sticanja Njemackog drzavljanstva.

Napomena: Za djecu koja su odrasla u Njemačkoj koristi se zakon od 01.01.2013g

Postoji li mogućnost zadržavanja oba državljanstva i nakon 23. godine za bosance i hercegovce ?

Ova mogućnost postoji u izuzetnim slučajevima kada je odricanje od stranog državljanstva nemoguće ili moguće samo pod izuzetno teškim uvjetima ili kada je u pitanju državljanstvo neke od zemalja članica EU-a i Švicarske. U tim se slučajevima mora podnijeti odgovarajući zahtjev do 21. godine u Upravi za nacionalnu pripadnost (Staatsangehörigkeitsbehörde). (vidi gore opcijsko pravo)

Da li se djeca koja nisu stekla njemačko državljanstvo rođenjem mogu naturalizirati?

Da, ako ispunjavaju opće uvjete za naturalizaciju (pogledati dolje). Od svoje 16. godine djeca mogu podnijeti zahtjev za naturalizaciju. Prije toga se, u pravilu, mogu naturalizirati zajedno s roditeljima. Je li naturalizacija moguća i bez roditelja ovisi o raznim čimbenicima i treba se razjasniti u Upravi za naturalizaciju (Einbürgerungsbehörde) za svaki pojedinačni slučaj.
Naturalizacija u Njemačkoj za bosance


Koji preduvjeti moraju biti ispunjeni?


Pravo na naturalizaciju postoji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo ?

posjedovanje stalne boravišne dozvole (npr. dozvole za nastanjenje, prava slobodnog kretanja državljana EU-a), ili dozvole boravka. No, nije dovoljna dozvola boravka prema §§ 16, 17, 20, 22, 23 članak 1, 23a, 24 i 25 stavak 3 do 5 Aufenthaltsgesetz /Zakon o boravku), kao ni fiktivna dozvola.
8 godina zakonitog boravka u Njemačkoj (7 godina kod uspješno završenog tečaja za integraciju). U ovo se razdoblje ne ubraja npr. neuspješan postupak za stjecanje azila ili vrijeme tolerancije.
nekažnjavanje u Bosni i Hercegovini (izuzetak su presude za sitne prijestupe)
nekorištenje doprinosa prema SGB II ili SGB XII, npr. naknade za nezaposlene II, socijalne pomoći (izuzetak su slučajevi kada se pomoć ne može zamijeniti zaposlenjem, npr. kod nesposobnosti za rad, starih osoba, samohranih roditelja ili mladih koji još pohađaju školu, uče zanat ili studiraju).
dovoljno zdravstveno osiguranje i uplata doprinosa u mirovinski fond (u pravilu 60 mjeseci obveznog osiguranja kod Mirovinskog fonda)
dovoljno poznavanje njemačkog jezika (najmanje razina B1)
položen test za naturalizaciju u Volkshochschule Freiburg ili dokaz o završenom školovanju u Njemačkoj
poznavanje pravnog i društvenog poretka i uvjeta života u Njemačkoj
priznavanje slobodnog demokratskog Ustava Savezne Republike Njemačke
nepostojanje protuustavnih radnji
odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine (izuzetak su slučajevi kada je to nemoguće ili moguće samo pod izuzetno teškim uvjetima ili kada je u pitanju državljanstvo neke od zemalja članica EU-a i Švicarske). Za supružnike njemačkih državljana, azilante i ostale skupine koje nemaju navršenih 8 godina boravka, postoje posebne odredbe.

Kako se odvija postupak naturalizacije u Njemačkoj za bosance ?

Zahtjev za naturalizaciju može se podnijeti od navršene 16. godine života i da se, u zakazanom terminu, preda nadležnoj Upravi za strance (Ausländerbehörde). Na info-pultu ili internetu možete se informirati o dokumentima koji su potrebni i načinu odvijanja postupka. Taksa za naturalizaciju trenutno iznosi 255 eura po osobi, za maloljetne osobe 51 eura, ako se postupak za naturalizaciju odvija zajedno s postupkom roditelja.

Ako kao građanin EU-a ili kao građanin EGP-a trajno želite živjeti u Njemačkoj, možete iskoristiti svoje pravo slobode kretanja; isto vrijedi i za vaše članove obitelji, čak i ako imaju neko drugo državljanstvo. Nakon ulaska u zemlju, jednako kao i njemački državljani, dužni ste se u skladu s dotičnim propisima prijaviti u Ured za prijavu boravka. Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo ?

Nakon toga će vam Ured za strance SR Njemačke izdati potvrdu o pravu na boravak. Ako vaši članovi obitelji imaju neko drugo državljanstvo (npr: Bosne i Hercegovine) koje se razlikuje od gore navedenog, dobit ćete takozvani boravišni karton.
Stjecanje državljanstva SR Njemačke za Bosance

Ako trajno živite u Njemačkoj, uz ispunjavanje određenih uvjeta može vam se dodijeliti državljanstvo. U tu svrhu trebate podnijeti zahtjev. Od 16. godine života stranci mogu samostalno podnijeti zahtjev za stjecanje državljanstva, dok za djecu i mlade koji su mlađi od 16 godina zahtjev podnose roditelji.

Odobrenje zahtjeva za stjecanje državljanstva u nadležnosti je saveznih pokrajina. Obrasce zahtjeva možete dobiti kod nadležnih službi za davanje državljanstva. Informacije o tome koja je služba nadležna u vašem slučaju možete dobiti u gradskoj ili okružnoj upravi, u Uredu za strance ili Savjetovalištu za odrasle doseljenike u pitanjima migracije te Migracijskim službama za mlade.

SAVJET

Prije predavanja zahtjeva možete se konzultirati s nadležnom službom i zatražiti potreban savjet te na taj način direktno riješiti mnoga pitanja.
Troškovi stjecanja državljanstva Njemačke za bosance

Trošak dobivanja državljanstva iznosi 255 eura po osobi. Za malodobnu djecu koja zajedno s roditeljima stječu državljanstvo plaća se 51 euro. Za malodobnu djecu koja državljanstvo stječu odvojeno od roditelja naknada za njih također iznosi 255 eura. Ako imate mala primanja ili ako više djece (zajedno) stječe državljanstvo Njemačke, naknada se može umanjiti ili se može dogovoriti plaćanje na rate.
Preduvjeti za sticanje državljanstva Njemačke

KONTROLNA LISTA

Pravo na stjecanje državljanstva ostvarujete, ako su ispunjeni sljedeći preduvjeti:
■ posjedovanje dozvole boravka na neodređeno vrijeme u trenutku podnošenja
zahtjeva za državljanstvo
■položeni ispit za stjecanje državljanstva (poznavanje pravnog i društvenog
poretka kao i poznavanje prilika u Njemačkoj)
■ najmanje osam godina redovnog, zakonskog boravka u Njemačkoj
■ samostalno osigurana sredstava za život (također i za uzdržavane članove
obitelji) bez primanja socijalne pomoći ili naknade za nezaposlenost II (tzv. “Hartz
IV”)
■ dobro poznavanje njemačkog jezika
■ neosuđivanost za kaznena djela
■ priznavanje slobodno-demokratske osnovne odredbe Temeljnog zakona
(Ustava) Savezne Republike Njemačke
■ prestanak bosanskog državljanstva, odnosno odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine

Ako navedeni preduvjeti nisu ispunjeni, tada u pravilu nemate ni pravo na stjecanje državljanstva. Nadležne službe za državljanstvo mogu vam odobriti državljanstvo ako za to postoji javni interes te ako su ispunjeni barem neki važni minimalni zahtjevi koji su gore navedeni.
Odredba za djecu u odnosu na stjecanje državljanstva SR Njemačke

Djeca koja su rođena u Njemačkoj automatski stječu njemačko državljanstvo, uz uvjet da su ili otac ili majka ili pak oba roditelja Nijemci. Djeca stranaca stječu njemačko državljanstvo pri rođenju, ako barem jedan roditelj u tom trenutku najmanje osam godina ima odobren redovni i zakonski boravak u Njemačkoj te posjeduje dozvolu za neograničeni boravak. Između 18. i 23. godine života morate zatim odlučiti želite li zadržati njemačko državljanstvo ili pak državljanstvo svojih roditelja. Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo ?

Ispit za stjecanje državljanstva SR Njemačke za Bosance

Ako želite podnijeti zahtjev za stjecanje njemačkog državljanstva, morate polagati ispit kojim ćete dokazati znanje o životu u Njemačkoj.

Ispit za stjecanje državljanstva sastoji se od 33 pitanja.
Za odgovaranje pitanja na raspolaganju vam je vrijeme od 60 minuta.
Kod svakog pitanja morate izabrati točan odgovor između četiri ponuđena moguća
odgovora.
Ako ste točno odgovorili na najmanje 17 pitanja, položili ste ispit.
Kroz 30 pitanja pokrivena su tematska područja “Život u demokraciji”, „Povijest i
odgovornost“ te „Ljudi i društvo“. Pitanja će se odnositi na onu saveznu pokrajinu u
kojoj živite.

VAŽNA NAPOMENA!

Ispit niste dužni polagati ako ste školovanje završili u Njemačkoj ili dotične zahtjeve ne možete ispuniti zbog zdravstvenih problema, tj. fizičkih, psihičkih ili mentalnih bolesti, zbog invalidnosti ili starosti.

Na internetskim stranicama Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice bamf.de/einbuergerung možete pronaći ogledni test i sva pitanja iz ispita za stjecanje državljanstva.

SAVJET za Bosance i Hercegovce

Internetski test Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice je besplatan. Međutim, brojne privatne internetske stranice također nude pripremu za ispit za
stjecanje državljanstva, a napomena o troškovima ispita često se krije u sitnom ispisu na marginama ili na dnu stranice.

Stoga se preporuča da svakako detaljno pročitate Opće uvjete poslovanja (AGB) takvog ponuditelja!
Informacije možete dobiti

Direktno:
■ Gradska, općinska, okružna uprava:
Ured za strance, Ured za izdavanje putovnica
■ Savjetovalište za odrasle doseljenike o pitanjima migracije
■ Migracijske službe za mlade
Putem interneta:
■ Povjerenik Savezne vlade za migraciju, izbjeglice i integraciju:
einbuergerung.de
■ Savezni ured za migraciju i izbjeglice:

Elektroničkom poštom:
■ Služba za građane Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice:
info.buerger@bamf.bund.de
Na broj telefona:
■ Služba za građane Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice:
+49 911 943-6390 (od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 sati)
Iz brošura:
■ Publikacije povjerenika Savezne vlade za migraciju, izbjeglice i integraciju(mogu
se preuzeti s internetske stranice wintegrationsbeauftragte.de, u
podizborniku „Publikationen“):
• „Wege zur Einbürgerung. Wie werde ich Deutsche – wie werde ich Deutscher?“
(Postupak za stjecanje državljanstva. Na koji način mogu postati Njemica –
Nijemac?)

Napomena: Izmjene zakonskih propisa, adresa i telefonskih brojeva mogu utjecati na aktualnost informacija iz brošure koje zbog toga mogu djelomično postati nevažeće. Stoga se kod važnih pitanja uvijek raspitajte o točnim podacima kod nadležnih institucija. Brošuru na njemačkom jeziku kao i na ostalim jezicima možete pronaći na internetskim stranicama Saveznog ureda za migracije i izbjeglice
Dozvola boravka u Njemačkoj

Koji status boravka posjedujem u Njemackoj?

Za duži boravak u Njemačkoj i/ili za zaposlenje, državljani svih zemalja moraju imati dozvolu boravka.

Za zakoniti boravak u Njemačkoj postoje sljedeće dozvole boravka:

Viza
Dozvola za boravak
Stalna boravišna dozvola
Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo ?
Zahtjev za izdavanje vize za dugotrajni boravak se, kao i za turističku vizu, podnosi u njemačkom predstavništvu u zemlji državljanstva. Ovo ne vrijedi za državljane Europske zajednice, Australije, Izraela, Japana, Kanade, Republike Koreje, Novog Zelanda i Sjedinjenih Američkih Država, jer oni odgovarajući zahtjev mogu podnijeti u Njemačkoj.

Privremena dozvola boravka dodjeljuje se u neku od svrha boravka navedenih u zakonu. Nakon ulaska s nacionalnom vizom, na zahtjev se dodjeljuje privremena dozvola boravka u svrhu određenog boravka u skladu sa zakonom. Ako se prvo stekne privremena dozvola boravka, po isteku određenog roka, u pravilu je moguće stjecanje stalne boravišne dozvole. Stalna boravišna dozvola izdaje se, na primjer, ako je stranac duže od pet godina u vlasništvu dozvole boravka i ako su ispunjeni i ostali preduvjeti (npr. osiguranje financijskog izdržavanja, nekažnjavanje, dovoljno poznavanje njemačkog jezika, kao i kada ne postoje razlozi za protjerivanje).
Stalna boravišna dozvola vremenski je i prostorno neograničena i omogućava zapošljavanje (zapošljavanje i samozapošljavanje). Ova dozvola u velikoj mjeri štiti od protjerivanja.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za dozvolu boravka:

osobna iskaznica – lična karta BiH /putna isprava Bosne i Hercegovine čiji je osoba državljanin,
aktualna fotografija (biometrijska),
obračun aktualne plaće za posljednja tri mjeseca,
dokaz o dovoljnoj zdravstvenoj zaštiti,
ugovor o zakupu stana, odnosno ugovor o kupnji/izvadak iz katastra za stan u vlasništvu,
dokaz o uplati penzionih doprinosa tijekom 5 godina (za stalnu boravišnu dozvolu).
Kod spajanja obitelji neophodan je razgovor sa supružnikom i dokaz o poznavanju njemačkog jezika
u obliku odgovarajućeg ispita.Znači li gubitak putne isprave gubitak prava na boravak u Njemačkoj ?Nepostojanje valjane putne isprave ne podrazumijeva gubitak dozvole boravka. No, stranci su i dalje obvezni posjedovati valjanu putnu ispravu zemlje čiji su državljani ili njemačku zamjenu za putnu ispravu. Zahtjev za produženje putne isprave/osobne iskaznice podnosi se u nadležnom konzulatu zemlje podrijetla. Stranci koji posjeduju zamjenu za putnu ispravu obraćaju se nadležnoj službi za strance.

Kako steci drzavljanstvo Njemacke ?

Što je elektronička boravišna dozvola (eAT-elektronische Aufenthaltstitel)?

Elektronička boravišna dozvola (eAT) je samostalan dokument u praktičnom formatu kreditne kartice koji se od 1. rujna 2011. izdaje svim državljanima zemalja izvan Europske zajednice (državljanima trećih zemalja). Uvođenjem eAT-a ukinuta je dosadašnja dozvola boravka (naljepnica odobrenja boravka), dozvola i trajna dozvola boravka te zamjenska osobna iskaznica za strance u papirnatom obliku. Na beskontaktnom mikročipu, uz osobne podatke, snimljena je i digitalna fotografija te dva otiska prsta. Kao i nova osobna iskaznica njemačkih državljana, eAT će stranim državljanima omogućiti elektroničku komunikaciju s državnim institucijama i upravama. eAT sadrži internetsku funkciju identifikacije s pomoću koje se omogućava jednostavnija i brža provedba transakcija, primjerice na internetu ili prodajnim automatima.

eAT je pripremljen za korištenje kvalificiranog elektroničkog potpisa radi pravno obvezatnog potpisivanja digitalnih dokumenata. Korištenje internetske funkcije identifikacije (elektronički dokaz identiteta i elektronički potpis) je dobrovoljno i može se aktivirati po želji, odnosno deaktivirati. Uvođenjem eAT-a ukinuta je dosadašnja dozvola boravka (naljepnica). Osnova za ovo su EU-propisi broj 1030/2002 i broj 380/2008. Cilj je da dozvola boravka Europske zajednice bude ujednačena, da se korištenjem biometrijskih podataka poveća veza između vlasnika dokumenata i dokumenata i da se isti zaštite od zlouporabe.

Napomena:

Dosadašnja dozvola boravka u putnim ispravama i zamjenskim putnim ispravama važit će najkasnije do 31. kolovoza 2021. Dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu za strance (Ausländerbehörde).

Kao nastavnik iz Bosne i Hercegovine, želim sa svojim učenicima putovati u inozemstvo, na što trebam obratiti pozornost?

Malodobnoj djeci s prebivalištem u Njemačkoj koja ne posjeduju njemačko državljanstvo i nisu iz zemalja članica EU-a, u pravilu je potrebna viza za putovanje u zemlje koje nisu članice EU-a. Za države potpisnice Schengenskog sporazuma pri tom vrijede posebni propisi. Kada i kojem djetetu te za koju zemlju je potrebna viza obvezno se mora na vrijeme provjeriti u predstavništvu zemlje u koju se putuje ili kod lokalnog Ureda za strance (Ausländerbehörde).

*Kljucne rijeci: Kako dobiti drzavljanstvo Njemacke, Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo

Preuzeto sa: KAKO DOBITI NJEMACKO DRZAVLJANSTVO ?

Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Re: Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo

Pooštreni propisi za njemačko državljanstvo

U postupku dobijanja njemačkog državljanstva ubuduće će se primjenjivati strožija pravila. Njemački pasoš mogu imati samo lica koja žive u skladu sa njemačkim „načinom života“.

Nakon što se njemačka vladajuća koalicija (CDU/CSU i SPD) složila oko novih pooštrenih propisa o državljanstvu, prijedlog je dat na glasanje u Bundestag. Prema novim propisima osobama sa dvojnim državljanstvom može se oduzeti njemački pasoš ako se dokaže da pripadaju terorističkoj grupi. Sa oduzimanjem pasoša trebaju računati i osobe koje su prilikom traženja državljanstva koristile lažne podatke. U takvim slučajevima se rok od 5 godina za povrat pasoša sada produžuje na 10 godina.

Poligamija isključuje dobijanje pasoša

U nacrtu novih propisa posebno je sporna odredba da se stranci mogu naturalizirati samo ako su se prilagodili „njemačkom načinu života“. Ovakvim stavom koji posebno podržavaju stranke Unije (CDU/CSU), savezna koalicija prema vlastitim navodima želi osigurati da ne mogu biti naturalizirane osobe koje žive u poligamiji. Stoga je Odbor za unutarnja pitanja savezne koalicije zatražio da se u novi zakon o reformi dodjele državljanstva unese poseban član kojim se izričito isključuje državljanstvo za lica sa više brakova.

Formulacija „prilagodili njemačkom načinu života“ naišla je na kritiku dijela opozicije. Za stranku Zeleni ovaj „nejasan kriterij“ može imati dalekosežne posljedice na sve doseljenike u Njemačkoj. „S ovim zakonom Unija nastoji bez nužnosti usvojiti načelo dominantne kulture (Leitkultur) u zakonu o državljanstvu“, kaže zastupnih Zelenih Filiz Polat. Medjutim, opozicijska stranka FDP je saglasna sa prijedlogom jer „treba pojasniti da je prihvatanje njemačkog načina života preduslov za naturalizaciju, a tu se posebno isključuje poligamija“.
Oduzimanje pasoša za pripadnost terorističkim grupama

Zakonski nacrt Ministarstva unutarnjih poslova, također predviđa da se osobama sa dvojim državljanstvom može uskratiti njemačko državljanstvo, ako se utvrdi da su članovi neke terorističke grupe kao što je džihadska milicija ISIS-a. Međutim, ova odredba se ne može primijeniti retroaktivno. To znači da se ne odnosi na IS-povratnike, odnosno džihadiste sa njemačkim pasošima koji su boravili u području kontrole milicije IS-a. Međutim, može se primijeniti na one borce koji dalje borave u preostalim bastionima i područjima povlačenja milicije IS.

Inače nova zakonska uredba dio je migracijskog paketa velike koalicije, koju je Bundestag velikim dijelom usvojio početkom juna mjeseca.

Avatar
Bannerman
Postovi: 648
Pridružen/a: sub ruj 13, 2014 11:46 am
Lokacija: Berlin, Njemačka

Re: Kako dobiti Njemacko drzavljanstvo

Kako postati Nijemac?

Više od 101.000 ljudi dobilo je 2010. njemačko državljanstvo. Kako postati Nijemac- i tko rođenjem ima pravo na njemačku putovnicu? Odgovore na pitanja o postupku dobivanja državljanstva otkrit ćete u ovom članku.

U Njemačkoj vrijedi zakon o podrijetlu (Jus sanguinis), što konkretno znači da osoba kojoj je majka ili otac njemački državljanin automatski rođenjem postaje Nijemac. Nadalje, ako jedan roditelj ima drugo, ne-njemačko državljanstvo, dijete može zadržati oba i ne treba se odreći niti jednog državljanstva. Pritom je od 2000. godine na snazi odredba o mjestu rođenja: onaj tko je rođen u Njemačkoj, a čiji roditelji nisu Nijemci, ima pravo na njemačko državljanstvo ako ispuni određene uvjete. Ako ta osoba ipak želi zadržati državljanstvo svojih roditelja, sa 18 godina mora odustati od njemačkog . Prema ovom modelu, ljudi imaju pravo na samo jedno državljanstvo, ili ono od roditelja ili pak njemačko.

Zahtjevni postupak dobivanja državljanstva Njemacke

Proces postajanja Nijemcem nije niti malo jednostavan. Nakon jednog dobrovoljnog savjetovanja sa službom za dodjeljivanje državljanstva zainteresirana osoba mora podnijeti zahtjev. Oni mlađi od 16 godina za to moraju opunomoćiti svoje roditelje. Bitno je napomenuti da čitav postupak uopće nije jeftin, košta naime 255 eura.

Da bi se zahtjev odobrio treba zadovoljiti čitav niz uvjeta, od kojih je najvažniji da se osoba odrekne svog dosadašnjeg državljanstva. Također potrebno je dokazati znanje njemačkog jezika. Uz to podnositelj zahtjeva za državljanstvo mora položiti i takozvani „Einbürgerungstest“ ( test za dobivanje državljanstva) u kojem se provjerava znanje njemačkog pravnog i društvenog sistema. Za prolaz potrebno je točno odgovoriti na 17 od 33 postavljena pitanja na temu religije, pravne države i društvenih obveza.
Njemačka zastava

Prošle godine je 101.000 stranaca postalo Nijemcima

Pravila i iznimke

U posebnim situacijama, ako odgovorne državne službe procjene da je dodjeljivanje državljanstva u općem interesu njemačke javnosti,ono se može dodijeliti i nešto ubrzanijim postupkom. To je primjerice slučaj kod vrhunskih sportaša, ali i kod izbjeglica različitog tipa. Također, po prilici, postupak se može olakšati građanima Europske Unije, rodbini onih koji su podnijeli zahtjev te ispunili sve uvjete, supružnicima Nijemaca ili starijim osobama koje zadovoljavaju zadane uvjete.

No u stvarnosti za većinu slučajeva vrijedi poduža lista uvjeta: osoba mora posjedovati neograničeno pravo stanovanja u Njemačkoj te treba najmanje 8 godina boraviti u Njemačkoj prije podnošenja zahtjeva. Sljedeća, vrlo bitna stavka jest da je osoba financijski neovisna, odnosno da je u stanju u velikom dijelu samostalno se financirati. Samo u posebnim, teškim slučajevima dopušteno je korištenje socijalne pomoći. Ovo pravo imaju osobe koje su dobile otkaz zbog propasti kompanije u kojoj su bile zaposlene, osobe koje uzdržavaju malu djecu ili osobe koje se trenutno obrazuju. Vrlo je važno da nisu prethodno kažnjavane i da su službeno prihvatile liberalno, demokratsko političko uređenje.
Tečaj njemačkog jezika Glavno pitanje je: kako dobiti Njemacko drzavljanstvo ?

Prije nego dobiju putovnicu, potrebno je posjetiti posebne tečajeve

Dvostruko državljanstvo samo u iznimnim slučajevima

Unatoč pravilu o dvostrukom državljanstvu, koje propisuje da se stanovnici moraju odlučiti za jedno ili drugo državljanstvo, postoji niz iznimki koji ipak omogućuju građanima da zadrže prethodno i dobiju još i njemačko državljanstvo.Tako građani Europske Unije imaju pravo na dvostruku putovnicu. Naime, zemlje članice EU osigurale su da prilikom prihvaćanja novog njihovi građani imaju pravo zadržati i svoje originalno državljanstvo. Ovo pravilo odnosi se i na Marokance i Irance, kojima prema zakonu njihovih domovina nije moguće oduzimanje državljanstva te mogu zadržati oba. Prema statističkim podatcima državne službe za dodjeljivanje državljanstva više od polovice građana koji su 2010. godini postali njemački državljani (brojka se vrti oko 101.000) zadržalo je i novo i staro državljanstvo.

Autor: Daphne Grathwohl / Lea Talijančić

Odg.ured.: Željka Telišman

Natrag na “Dijaspora”